PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 7/1

By on 07/01/2016

Đóng cửa trên đường kháng cự cũ là điều kiện cần thiết cho thấy mức thấp của bạc đã được thiết lập. Ngược lại, nếu đà giảm từ mốc cao tháng 10 được kích hoạt, đường hỗ trợ tuần sẽ là mục tiêu giá xuống tiếp theo.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay tăng mạnh trong phiên hôm qua và phá vỡ phạm vi giao dịch cũ. Phạm vi đóng cửa cao tạo cơ hội cho thị trường mở phiên từ ổn định cho tới lạc quan vào tối nay.

Hiện chỉ số Stochastics và RSI đang dao động từ trung lập cho tới tích cực, chứng tỏ khả năng sideway cho tới lạc quan của vàng trong ngắn hạn.

Đóng cửa trên đường kháng cự cũ là điều kiện cần thiết để khẳng định về một bước đột phá tăng. Ngược lại, đóng cửa dưới mức thấp phiên thứ Năm tuần trước lại khẳng định rằng mốc cao ngắn hạn đã được thiết lập.

Thị trường bạc

Kim loại quý đóng cửa đi lên trong phiên hôm qua. Phạm vi đóng cửa trung bình tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định và tối nay.

Hiện chỉ số Stochastics và RSI đang chuyển hướng từ trung lập sang tích cực, chứng tỏ mức thấp ngắn hạn đã xuất hiện hoặc đang đến gần.

Đóng cửa trên đường kháng cự cũ là điều kiện cần thiết cho thấy mức thấp đã được thiết lập. Ngược lại, nếu đà giảm từ mốc cao tháng 10 được kích hoạt, đường hỗ trợ tuần sẽ là mục tiêu giá xuống tiếp theo.

Thị trường dầu

Dầu đóng cửa trượt mạnh trong phiên hôm qua và tái lập bước giảm mạnh mẽ trong mùa đông này. Phạm vi đóng cửa thấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa từ ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Hiện chỉ số Stochastics và RSI đang chuyển hướng sang vùng tiêu cực, chứng tỏ khả năng sideway cho tới trượt giảm trong ngắn hạn.

Nếu bước giảm mùa đông này được mở rộng, ngưỡng hỗ trợ tuần sẽ là mục tiêu giá xuống tiếp theo. Ngược lại, đóng cửa trên mốc cao hôm đầu tuần sẽ là điều kiện cần thiết để khẳng định rằng mức thấp ngắn hạn đã được thiết lập.

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login