PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 5/6

By on 05/06/2015

Dầu thô Mỹ đóng cửa phiên hôm qua với sắc đỏ. Phạm vi chốt phiên thấp tạo cơ sở cho thị trường mở cửa từ ổn định cho tới đi xuống vào tối nay.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay đóng cửa với xu hướng giảm trong phiên hôm qua. Phạm vi chốt phiên thấp tạo cơ sở cho thị trường mở cửa ổn định vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng đi ngang hoặc trượt giảm trong ngắn hạn.

Nếu xu hướng xuống của tuần trước được mở rộng, mức đáy tuần sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 10 ngày có thể khẳng định rằng mốc thấp của thị trường đã được thiết lập.

Biểu đồ vàng

Thị trường bạc

Bạc giao ngay đóng cửa với xu hướng giảm trong phiên hôm qua. Phạm vi chốt phiên thấp tạo cơ sở cho thị trường mở cửa từ ổn định cho tới đi xuống vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng đi ngang hoặc trượt giảm trong ngắn hạn.

Nếu xu hướng xuống của tuần trước được mở rộng, mức đáy tuần sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 10 ngày có thể khẳng định rằng mốc thấp của thị trường đã được thiết lập.

Biểu đồ bạc

Thị trường dầu

Dầu thô Mỹ đóng cửa phiên hôm qua với sắc đỏ. Phạm vi chốt phiên thấp tạo cơ sở cho thị trường mở cửa từ ổn định cho tới đi xuống vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng đi ngang hoặc trượt giảm trong ngắn hạn.

Nếu đà giảm từ mức cao tháng 5 được mở rộng, mức thoái lui 50% từ đà tăng tháng 3- tháng 5 sẽ là mục tiêu đi xuống tiếp theo.

Biểu đồ dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login