PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 5/10

By on 05/10/2015

Nếu đà giảm từ mức cao tháng 9 được mở rộng, mục tiêu đi xuống tiếp theo chính là mức thấp trong tháng. Ngược lại, đà tăng từ mức thấp tháng 8 được tái lập, mốc cao tháng 8 sẽ là mục tiêu đi lên tiếp theo của kim loại bạc.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần trước với xu hướng tăng khả quan. Phạm vi đóng cửa rộng tạo cơ hội cho thị trường mở phiên từ ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Chỉ số Stochastics và RSI đang dao động từ trung tính cho tới trượt giảm, chứng tỏ khả năng sideway cho tới đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu đà tăng từ mức thấp tháng 9 được hồi phục, mức cao tháng 8 sẽ là mục tiêu tiếp theo. Trong trường hợp đà tăng tháng này được mở rộng, mốc thoái lui 38% của đà giảm trong năm sẽ là mục tiêu đi lên tiếp theo.

Thị trường bạc

Kim loại bạc đóng cửa phiên cuối tuần với xu hướng tăng khả quan. Phạm vi đóng cửa rộng tạo cơ hội cho thị trường mở phiên từ ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI đang dao động từ trung tính cho tới trượt giảm, chứng tỏ khả năng sideway hoặc đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu đà giảm từ mức cao tháng 9 được mở rộng, mục tiêu đi xuống tiếp theo chính là mức thấp trong tháng. Ngược lại, đà tăng từ mức thấp tháng 8 được tái lập, mốc cao tháng 8 sẽ là mục tiêu đi lên tiếp theo.

Thị trường dầu

Thị trường dầu đóng cửa tăng giá trong phiên cuối tuần. Phạm vi đóng cửa rộng tạo cơ hội cho thị trường mở phiên từ ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI đang phát đi tín hiệu trung lập trong ngắn hạn.

Đóng cửa dưới mức thấp tháng là điều kiện khẳng định rằng mốc cao ngắn hạn đã được thiết lập. Trong trường hợp đà tăng từ mức thấp tháng 8 được thiết lập, mốc thoái lui 50% của đà giảm tháng 5- tháng 8 sẽ là mục tiêu đi lên tiếp theo.

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login