PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 3/6

By on 03/06/2015

Dầu thô Mỹ đóng cửa khả quan trong phiên hôm qua. Phạm vi đóng cửa cao tạo cơ hội cho thị trường mở phiên ổn định cho tới đi lên vào tối nay.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay đóng cửa tăng giá trong phiên hôm qua. Phạm vi đóng cửa cao tạo cơ hội cho thị trường mở phiên ổn định vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới tiêu cực, phát đi tín hiệu về xu hướng sideway hoặc đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu bước giảm tuần trước được mở rộng, mức thấp tuần sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 10 ngày có thể là tín hiệu khẳng định rằng mức thấp đã được thiết lập.

Biểu đồ vàng

Thị trường bạc

Bạc giao ngay đóng tăng giá trong phiên hôm qua. Phạm vi đóng cửa cao tạo cơ hội cho thị trường mở phiên ổn định cho tới đi lên vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới tiêu cực, phát đi tín hiệu về xu hướng sideway hoặc đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu bước giảm tuần trước được mở rộng, mức thấp tuần sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 10 ngày có thể là tín hiệu khẳng định rằng mức thấp đã được thiết lập.

Biểu đồ bạc

Thị trường dầu

Dầu thô Mỹ đóng cửa khả quan trong phiên hôm qua. Phạm vi đóng cửa cao tạo cơ hội cho thị trường mở phiên ổn định cho tới đi lên vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới tích cực, phát đi tín hiệu về xu hướng sideway hoặc đi lên trong ngắn hạn.

Nếu đà giảm từ mức cao tháng 5 được mở rộng, mức thoái lui 50% của đà tăng tháng 3- tháng 5 sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Biểu đồ dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login