PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 28/5

By on 28/05/2015

Bạc giao ngay đóng cửa với xu hướng giảm trong phiên hôm qua khi mở rộng bước đột phá dưới đường trung bình 200 ngày đã thiết lập từ phiên trước đó. Phạm vi đóng cửa trung bình tạo cơ hội để thị trường mở cửa ổn định hoặc trượt giảm vào tối nay.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay đóng cửa với xu hướng giảm trong phiên hôm qua. Phạm vi đóng cửa thấp tạo cơ hội cho khả năng mở phiên ổn định vào tối nay.

Chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung lập cho tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng đi ngang hoặc đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu bước giảm tuần này được mở rộng, mốc thấp tuần sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đóng cửa trên mốc cao trong phiên thứ 6 tuần trước sẽ là tín hiệu khẳng định rằng mức giá thấp đã được hình thành.

Biểu đồ vàng

Thị trường bạc

Bạc giao ngay đóng cửa với xu hướng giảm trong phiên hôm qua khi mở rộng bước đột phá dưới đường trung bình 200 ngày đã thiết lập từ phiên trước đó. Phạm vi đóng cửa trung bình tạo cơ hội để thị trường mở cửa ổn định hoặc trượt giảm vào tối nay.

Chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung lập cho tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng đi ngang hoặc đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu bước giảm tuần này được mở rộng, mốc thấp tuần sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 10 ngày sẽ là tín hiệu khẳng định rằng mức giá thấp đã được hình thành.

Biểu đồ bạc

Thị trường dầu

Dầu thô Mỹ đóng cửa với xu hướng giảm trong phiên hôm qua khi test mốc thoái lui 38% của đà tăng tháng 3- tháng 5. Phạm vi đóng cửa thấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định hoặc đi xuống vào tối nay.

Chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung lập cho tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng đi ngang hoặc đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu bước giảm từ mốc cao tháng 5 được mở rộng, mốc thoái lui 50% của đà tăng tháng 3- tháng 5 sẽ là mục tiêu trượt giảm tiếp theo.

Biểu đồ dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login