PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 27/5

By on 27/05/2015

Chúng ta có thể kỳ vọng vào một bước giảm sâu hơn trong phiên hôm nay chừng nào kim loại bạc vẫn trụ vững dưới 17.07. Trong khi đó, chinh phục mốc 57.80 là điều cần thiết lúc này để thị trường dầu có thể khẳng định bước đi lùi về 57.05 và 56.10 của mình.

Thị trường vàng

Vàng tiếp tục giao dịch theo xu hướng xuống, chịu áp lực khi đang đứng dưới các ngưỡng cản 1205.60 và 1200.00. Hơn nữa, thị trường cũng đang èo uột dưới các chỉ số tuyến tính hồi quy và điều này có thể đẩy quý kim lùi về 1181.60. Tuột mất mốc 1181.60 là điều cần thiết để khẳng định khả năng mở rộng hơn nữa của đà giảm hiện tại, trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy khả năng cao của một bước giảm xa hơn.

Ngưỡng hỗ trợ: 1181.60, 1172.00, 1164.00, 1150.00, 1146.00

Ngưỡng cản: 1193.00, 1200.00, 1205.60, 1213.00,1220.00

Khuyến nghị: Bán: dưới 1190   Mục tiêu: 1182.00 và 1164.00   Dừng lỗ: trên 1200.00

Biểu đồ vàng

Biểu đồ giá vàng

Thị trường bạc

Kim loại bạc chịu áp lực khi đang giao dịch dưới ngưỡng hỗ trợ 17.07 và biến mốc này thành ngưỡng cản của thị trường. Đường cắt ngang tiêu cực đã xuất hiện trên các đường tín hiệu MACD, hơn nữa, chỉ báo RSI14 lại đang diễn biến khá tồi tệ. Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng vào một bước giảm sâu hơn trong phiên hôm nay chừng nào kim loại bạc vẫn trụ vững dưới 17.07.

Ngưỡng hỗ trợ: 16.55, 16.38, 16.27, 16.08, 16.00.

Ngưỡng cản: 16.89, 17.00, 17.07, 17.20, 17.40

Khuyến nghị: Bán: 16.80 Mục tiêu: 16.38 và 16.00 Dừng lỗ: trên 17.10

Untitled

Biểu đồ giá bạc

Thị trường dầu

Dầu thô cắm đầu giảm và chạm ngưỡng hỗ trợ quan trọng của góc xu hướng sideway. Chinh phục mốc 57.80 là điều cần thiết lúc này để thị trường có thể khẳng định bước đi lùi về 57.05 và 56.10. Chúng ta có thể duy trì quan điểm tiêu cực trong phiên dựa vào các tín hiệu xấu của chỉ số hồi quy tuyến tính. Mặt khác, hãy chờ đợi cơ hội thị trường chinh phục mốc 57.80 để khẳng định chắc chắn hơn quan điểm này.

Ngưỡng hỗ trợ: 58.35, 57.85, 57.05, 56.70, 56.10

Ngưỡng cản: 58.80, 59.10, 60.00, 60.75, 61.00

Khuyến nghị: Bán: dưới 57.80    Mục tiêu: 58.80 và 57.05    Dừng lỗ: trên 59.00

Biểu đồ dầu

Biểu đồ giá dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login