PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 2/6

By on 02/06/2015

Dầu thô Mỹ đóng cửa đi xuống trong phiên đầu tuần. Phạm vi giao dịch thấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa từ ổn định cho tới đi lên vào tối nay.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay đóng cửa đi xuống trong phiên đầu tuần. Phạm vi giao dịch thấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa vững chắc vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng sideway cho tới trượt giảm trong ngắn hạn.

Nếu đà giảm tuần trước được mở rộng, mức thấp tuần sẽ là mục tiêu giá xuống tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 10 ngày có thể khẳng định rằng mốc thấp đã được thiết lập.

Biểu đồ vàng

Thị trường bạc

Bạc giao ngay đóng cửa đi xuống trong phiên đầu tuần. Phạm vi giao dịch thấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa từ vững chắc cho tới trượt giảm vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng sideway cho tới trượt giảm trong ngắn hạn.

Nếu đà giảm tuần trước được mở rộng, mức thấp tuần sẽ là mục tiêu giá xuống tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 10 ngày có thể khẳng định rằng mốc thấp đã được thiết lập.

Biểu đồ bạc

Thị trường dầu

Dầu thô Mỹ đóng cửa đi xuống trong phiên đầu tuần. Phạm vi giao dịch thấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa từ ổn định cho tới đi lên vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới tích cực, chứng tỏ khả năng sideway cho tới tăng giá trong ngắn hạn.

Nếu bước giảm từ mốc cao tháng 5 được mở rộng, mức thoái lui 50% của đà tăng tháng 3- tháng 5 sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Biểu đồ dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login