PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 24/4

By on 24/04/2015

Sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ 78.6% Fibonacci, kim loại bạc tăng nhẹ và giao dịch trên đường hồi quy tuyến tính 34 và 55. Đứng trên 15.72 nhưng dưới 16.08 chứng tỏ một bước đi ngang và buộc chúng ta đứng ngoài thị trường.

Thị trường vàng

Vàng di chuyển đi lên nhưng vẫn giao dịch dưới đường xu hướng giảm chính cũng như ngưỡng cản 1205.00 Fibonacci mà biểu đồ đã chỉ ra. Đứng dưới 1205.00 sẽ bảo vệ khả năng giá xuống, mặt khác, đứng dưới ngưỡng 1181.00- 1180.00 là điều kiện cần thiết để khẳng định quan điểm tiêu cực.

Bên cạnh đó, các chỉ số hồi quy tuyến tính cũng hỗ trợ cho lập trường này.

Ngưỡng hỗ trợ: 1190.00, 1186.00, 1181.00, 1176.00, 1172.00

Ngưỡng cản: 1198.00, 1205.00, 1207.00, 1213.00, 1219.00

Khuyến nghị: kỳ vọng xấu dưới 1200.00 và hạn chế rủi ro tại 1213.00.

vàng

Thị trường bạc

Sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ 78.6% Fibonacci, kim loại bạc tăng nhẹ và giao dịch trên đường hồi quy tuyến tính 34 và 55. Đứng trên 15.72 nhưng dưới 16.08 chứng tỏ một bước đi ngang và buộc chúng ta đứng ngoài thị trường.

Cùng lúc, đường RSI 14 giao dịch trong phạm vi sideway dưới đường 50. Đây cũng là một yếu tố khác ủng hộ chúng ta đứng ngoài thị trường.

Ngưỡng hỗ trợ: 15.78, 15.72 15.50 15.28 15.18

Ngưỡng cản: 16.00, 16.08 16.25 16.38 16.45

Khuyến nghị: Đứng ngoài thị trường

bạc
Thị trường dầu

Dầu tăng trở lại và giao dịch trên mốc 127.2% Fibonacci tại 57.35 – 57.20. Đứng trên 57.35 sẽ kích thích thị trường tìm về ngưỡng 60.00 trong khi chạm 60.00 sẽ giúp dầu mở rộng bước tăng về Fibonacci 161.8% tại 61.45.

Chỉ khi nào giảm xuống 55.70 thì kỳ vọng khả quan này của chúng ta mới bị nhấn chìm. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần trụ vững trên 56.70 để bảo vệ khả năng đi lên của mình.

Ngưỡng hỗ trợ: 57.35, 57.00, 56.70, 56.20, 55.70

Ngưỡng cản: 58.10, 58.85, 59.10, 60.00, 60.80

Khuyến nghị: kỳ vọng tăng trên 57.35 và hạn chế rủi ro tại 56.30

dầu
Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login