PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 17/6

By on 17/06/2015

Dầu đóng cửa phiên hôm qua chạy theo xu hướng tăng khi mở rộng phạm vi giao dịch đã bảo vệ suốt 3 tháng gần đây. Phạm vi giao dịch trung bình tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định cho tới tăng giá vào tối nay.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay đóng cửa phiên hôm qua với xu hướng giảm. Phạm vi giao dịch trung bình tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới tích cực, chứng tỏ khả năng sideway cho tới tăng giá trong ngắn hạn.

Đóng cửa trên đường trung bình di động 20 ngày là điều cần thiết để khẳng định rằng mức thấp của thị trường đã được thiết lập. Nếu đà giảm từ mức cao tháng 5 được hồi sinh, mức thấp tháng 3 sẽ là mục tiêu giá xuống tiếp theo.

Biểu đồ giá vàng

Thị trường bạc

Bạc giao ngay đóng cửa phiên hôm qua với xu hướng giảm. Phạm vi giao dịch trung bình tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI đang nằm trong khu vực quá bán nhưng vẫn tiếp tục dao động từ trung tính cho tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng sideway cho tới trượt giảm trong ngắn hạn.

Nếu đà giảm từ mức cao tháng 5 được mở rộng, mức thấp tháng 4 sẽ là mục tiêu giá xuống tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 20 ngày là điều cần thiết để khẳng định rằng mức thấp của thị trường đã được thiết lập.

Biểu đồ giá bạc

Thị trường dầu

Dầu đóng cửa phiên hôm qua chạy theo xu hướng tăng khi mở rộng phạm vi giao dịch đã bảo vệ suốt 3 tháng gần đây. Phạm vi giao dịch trung bình tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định cho tới tăng giá vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng sideway cho tới trượt giảm trong ngắn hạn.

Về dài hạn, thị trường tháng 7 cần phải đóng cửa trên mức cao tháng 5 hoặc dưới mức thấp tháng 5 thì mới khẳng định được khả năng đột phá phạm vi giao dịch đã nói ở trên cũng như khẳng định phương hướng di chuyển tiếp theo của thị trường.

Biểu đồ giá dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login