PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 1/7

By on 01/07/2015

Ổn định sau bước giảm cuối tuần trước, dầu đóng cửa phiên hôm qua với đà tăng nhẹ nhờ lực mua sau bán khống. Phạm vi đóng cửa cao tạo cơ hội cho thị trường mở phiên ổn định hoặc đi lên vào tối nay.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay đóng cửa trượt giảm trong phiên hôm qua. Phạm vi đóng cửa trung bình tạo điều kiện cho thị trường mở phiên ổn định vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI đang trong tình trạng trung tính, chứng tỏ khả năng sideway trong ngắn hạn.

Đóng cửa trên đường trung bình di động 10 ngày có thể nhấn chìm thị trường với triển vọng tiêu cực trong ngắn hạn. Nếu bước giảm tuần trước được mở rộng, mức thấp tháng 6 sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Biểu đồ vàng

Thị trường bạc

Mở rộng đà giảm từ mức cao tháng 5, bạc giao ngay đóng cửa với xu hướng xuống trong phiên hôm qua. Phạm vi đóng cửa trung bình tạo cơ hội cho thị trường mở cửa từ ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI đang trong tình trạng phân kỳ nhưng cũng đang dao động từ trung tính cho tới tiêu cực, chứng tỏ khả năng sideway cho tới trượt giảm trong ngắn hạn.

Nếu đà giảm từ mốc cao tháng 5 được mở rộng, mức thấp tháng 3 sẽ là mục tiêu đi xuống tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 20 ngày là điều kiện cần thiết để khẳng định rằng mức thấp thị trường đã được thiết lập.

Biểu đồ bạc

Thị trường dầu

Ổn định sau bước giảm cuối tuần trước, dầu đóng cửa phiên hôm qua với đà tăng nhẹ nhờ lực mua sau bán khống. Phạm vi đóng cửa cao tạo cơ hội cho thị trường mở phiên ổn định hoặc đi lên vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI đang dao động từ trung tính cho tới tích cực, chứng tỏ mức thấp của thị trường đã hoặc đang tới gần.

Về quan điểm xa hơn, thị trường tháng 8 cần đóng cửa trên mức cao tháng 5 hoặc dưới mức thấp tháng 5 thì mới đủ cơ sở để khẳng định về khả năng đột phá ra khỏi phạm vi giao dịch hiện tại cũng như xác định được phương hướng di chuyển tiếp theo.

Biểu đồ dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login