PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 1/6

By on 01/06/2015

Bạc giao ngay đóng cửa với xu hướng tăng trong phiên giao dịch cuối tuần trước nhờ hoạt động mua vào sau bán khống từ bước giảm trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiếp tục đứng dưới đường trung bình di động 20 ngày.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay đóng cửa với xu hướng tăng trong phiên cuối tuần trước. Phạm vi đóng cửa trung bình tạo cơ hội cho khả năng mở phiên ổn định vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới tiêu cực, chứng tỏ xu hướng từ sideway cho tới trượt giảm trong ngắn hạn.

Nếu đà giảm tuần trước được mở rộng, mức thấp tuần sẽ là mục tiêu giá xuống tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 10 ngày sẽ khẳng định rằng mức thấp đã được thiết lập.

Biểu đồ vàng

Thị trường bạc

Bạc giao ngay đóng cửa với xu hướng tăng trong phiên giao dịch cuối tuần trước nhờ hoạt động mua vào sau bán khống từ bước giảm trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiếp tục đứng dưới đường trung bình di động 20 ngày. Phạm vi đóng cửa trung bình tạo cơ hội cho khả năng mở phiên ổn định vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới tiêu cực, chứng tỏ xu hướng từ sideway cho tới trượt giảm trong ngắn hạn.

Nếu đà giảm tuần trước được mở rộng, mức thấp tuần sẽ là mục tiêu giá xuống tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 10 ngày sẽ khẳng định rằng mức thấp đã được thiết lập.

Biểu đồ bạc

Thị trường dầu

Giá dầu thô tại Mỹ đóng cửa khả quan trong phiên cuối tuần nhờ bước hồi phục từ mức thoái lui 38% của đà tăng tháng 3- tháng 5. Bước tiến phiên cuối tuần trước xuất hiện khi số lượng dầu tồn kho tại Mỹ trượt giảm trogn tuần trong khi nhu cầu khí gas lại tăng lên.

Đóng cửa trên đường trung bình di động 20 ngày khẳng định rằng mức thấp ngắn hạn đã được thiết lập.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI đang quay đầu di chuyển từ trung tính cho tới tích cực, chứng tỏ xu hướng sideway hoặc đi lên trong ngắn hạn. Nếu bước giảm từ mốc cao tháng 5 được mở rộng, mốc thoái lui 50% của đà tăng tháng 30 tháng 5 sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Biểu đồ dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login