PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 15/6

By on 15/06/2015

Dầu thô Mỹ đóng cửa trượt giảm bởi áp lực chốt lời trong phiên đầu tuần, tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì trên đường trung bình di động 20 ngày.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay đóng cửa không có đột phá trong phiên cuối tuần trước. Phạm vi giao dịch trung bình tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới tích cực, chứng tỏ mức thấp của thị trường có thể đã xuất hiện hoặc đang đến gần.

Đóng cửa trên đường trung bình di động 20 ngày là điều cần thiết để khẳng định rằng mức thấp đã được thiết lập. Nếu đà giảm từ mức cao tháng 5 hồi sinh, mức thấp tháng 3 sẽ là mục tiêu chinh phục tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 20 ngày là điều kiện cần thiết để khẳng định rằng mức thấp của thị trường đã được thiết lập.

Biểu đồ vàng

Thị trường bạc

Bạc giao ngay đóng cửa đi xuống trong phiên cuối tuần trước. Phạm vi giao dịch tthấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI nằm trong tình trạng quá bán nhưng vẫn tiếp tục duy trì phạm vi từ trung tính cho tới tích cực, chứng tỏ khả năng sideway cho tới đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu đà giảm từ mức cao tháng 5 được mở rộng, mức thấp tháng 4 sẽ là mục tiêu đi xuống tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 20 ngày có thể khẳng định rằng mức thấp của thị trường đã được thiết lập.

Biểu đồ bạc

Thị trường dầu

Dầu thô Mỹ đóng cửa trượt giảm bởi áp lực chốt lời trong phiên đầu tuần, tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì trên đường trung bình di động 20 ngày. Phạm vi giao dịch thấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định cho tới đi xuống vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới tiêu cực, chứng tỏ mức đỉnh ngắn hạn có thể đã được thiết lập hoặc đang đến gần.

Đóng cửa trên mức cao phiên thứ 3 trước đó là điều cần thiết để kích thích đà tăng từ mức thấp tháng 5 được hồi sinh. Nếu đà giảm từ mức cao tháng 5 được mở rộng, mức thoái lui 50% của đà tăng tháng 3- tháng 5 sẽ là mục tiêu đi xuống tiếp theo.

Biểu đồ dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login