PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 12/11

By on 12/11/2015

Dầu thô đóng cửa trượt giảm trong phiên giao dịch hôm qua. Phạm vi đóng cửa thấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay đóng cửa phiên giao dịch hôm qua với xu hướng giảm, ngày càng rời xa mốc cao trong tháng 10. Phạm vi đóng cửa thấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Trong khi đó, đường Stochastics và RSI đang trong tình trạng quá bán nhưng vẫn duy trì xu hướng từ trung lập cho tới trượt giảm, chứng tỏ khả năng đi ngang hoặc đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu mở rộng bước giảm nói trên, mức thấp tháng 7 sẽ là mục tiêu giảm tiêu theo của vàng. Trong trường hợp vượt qua đường trung bình di động 20 ngày, đây sẽ là lời khẳng định rằng mức thấp ngắn hạn đã được thiết lập.

Thị trường bạc

Kim loại bạc đóng cửa phiên hôm qua ngập trong sắc đỏ, mở rộng đà giảm đã thiết lập từ tháng trước. Phạm vi đóng cửa thấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Trong khi đó, đường Stochastics và RSI đang trong tình trạng quá bán nhưng vẫn duy trì xu hướng từ trung lập cho tới trượt giảm, chứng tỏ khả năng đi ngang hoặc đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu mở rộng bước giảm trong tháng, mức thấp tháng 8 sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đóng cửa trên đường di động 20 ngày có thể khẳng định rằng mức thấp ngắn hạn đã được thiết lập.

Thị trường dầu

Dầu thô đóng cửa trượt giảm trong phiên giao dịch hôm qua. Phạm vi đóng cửa thấp tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Trong khi đó, đường Stochastics và RSI đang trong tình trạng quá bán nhưng vẫn duy trì xu hướng từ trung lập cho tới trượt giảm, chứng tỏ khả năng đi ngang hoặc đi xuống trong ngắn hạn.

Nếu mở rộng bước giảm trong tháng, mức thấp tháng 8 sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đóng cửa trên đường di động 20 ngày có thể khẳng định rằng mức thấp ngắn hạn đã được thiết lập.

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login