PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 10/6

By on 10/06/2015

Dầu thô Mỹ đóng cửa đi lên trong phiên hôm qua. Với việc đứng trên đường di động 20 ngày, chứng tỏ mức thấp ngắn hạn đã được thiết lập.

Thị trường vàng

Chốt phiên hôm qua, vàng giao ngay tăng nhẹ nhờ lực mua vào sau bán khống. Phạm vi giao dịch trung bình tạo cơ hội cho thị trường mở cửa ổn định vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI rơi vào tình trạng quá bán nhưng đang di chuyển từ trạng thái trung tính sang tích cực, chứng tỏ mức thấp đã hình thành hoặc sắp hình thành.

Đóng cửa trên đường trung bình di động 20 ngày là điều cần thiết để khẳng định rằng mức thấp của thị trường đã được hình thành. Nếu đà giảm từ mức cao tháng 5 được mở rộng, mức thấp tháng 3 sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 20 ngày có thể khẳng định rằng mức thấp đã được thiết lập.

Biểu đồ vàng

Thị trường bạc

Kim loại bạc không thay đổi nhiều trong phiên hôm qua. Phạm vi giao dịch thấp tạo cơ hội để thị trường mở phiên từ ổn định cho tới vững chắc vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI rơi vào tình trạng quá bán nhưng đang di chuyển từ trạng thái trung tính sang tiêu cực, chứng tỏ khả năng đi ngang hoặc trượt giảm trong ngắn hạn.

Nếu đà giảm từ mức cao tháng 5 được mở rộng, mức thấp tháng sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đóng cửa trên đường trung bình di động 20 ngày khẳng định rằng mức thấp đã được hình thành.

Biểu đồ bạc

Thị trường dầu

Dầu thô Mỹ đóng cửa đi lên trong phiên hôm qua. Với việc đứng trên đường di động 20 ngày, chứng tỏ mức thấp ngắn hạn đã được thiết lập. Phạm vi giao dịch cao tạo cơ hội cho thị trường mở phiên từ ổn định cho tới tăng giá vào tối nay.

Trong khi đó, chỉ số Stochastics và RSI dao động từ trung tính sang tích cực, chứng tỏ khả năng đi ngang hoặc tăng giá trong ngắn hạn.

Đóng cửa trên mức cao phiên thứ 3 tuần trước là điều kiện cần thiết để lôi kéo đà tăng từ mức thấp tháng 5 quay trở lại. Nếu bước giảm từ mức cao tháng 5 được mở rộng, mức thoái lui 50% của đà tăng tháng 3- tháng 5 sẽ là mục tiêu trượt giảm tiếp theo.

Biểu đồ dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login