Oilngold: PTKT vàng, bạc ngày 10/7

By on 10/07/2014

Đột phá trên 21.39 sẽ mở rộng đường cho sóng tăng với mục tiêu 22.16. Cần chú ý rằng nếu kim loại bạc phá thủng 20.90 và ổn định dưới 20.70 sẽ nhấn chìm kỳ vọng lạc quan này của chúng ta.

Thị trường vàng

Quý kim chạm mức điều chỉnh 61.8% tại ngưỡng cản 1331.45, sau đó lại quay đầu thoái lui về hướng giảm. Ổn định dưới ngưỡng cản này cho thấy khả năng điều chỉnh đi xuống trong ngày hôm nay sau khi thị trường đã thất bại với nõ lực chinh phục ngưỡng cản này một vài lần trước đó. Chúng ta có lợi từ hệ số Tăng/Giảm và chứng tỏ tín hiệu xấu vẫn được duy trì với việc ổn định dưới ngưỡng cản này.

Phá thủng dưới 1314.00 sẽ mở rộng động lực xuống trong khi giao dịch trên 1333.00 sẽ khiến chúng ta xem xét lại kỳ vọng và lạc quan hơn vào mục tiêu 1356.20.

Ngưỡng hỗ trợ: 1324.35, 1318.10, 1314.00, 1309.35, 1305.00

Ngưỡng cản: 1331.50, 1339.75, 1348.40, 1350.00, 1356.25

Khuyến nghị: Bán dưới 1330.00, mục tiêu 1324.35, 1314.00, sau đó là 1309.35 và dừng lỗ trên 1333.00.

1

Thị trường bạc

Bất chấp xu hướng giảm trong phiên hôm nay, kim loại bạc vẫn ổn định trên mức điều chỉnh 78.6% CD Leg của mô hình Alternative Harmonic Bat Pattern. Các quy tắc phân tích kỹ thuật buộc chúng ta kỳ vọng vào khả năng đi lên tiếp theo trong khi giao dịch trên mức 21.08 sẽ kích thích thị trường ít nhất sẽ tìm về ngưỡng 21.39.

Đột phá trên 21.39 sẽ mở rộng đường cho sóng tăng với mục tiêu 22.16. Cần chú ý rằng phá thủng 20.90 và ổn định dưới 20.70 sẽ nhấn chìm kỳ vọng lạc quan này của chúng ta.

Ngưỡng hỗ trợ: 21.08, 20.90, 20.70, 20.64, 20.60
Ngưỡng cản: 21.20, 21.39, 21.50, 21.75, 22.16

Khuyến nghị: Mua trên 21.08, mục tiêu 21.20, sau đó là 21.39 và 21.75. Dừng lỗ dưới 20.88

2
Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login