Oilngold: PTKT thị trường vàng, bạc ngày 27/5

By on 27/05/2014

Để khẳng định xu hướng giảm và khả năng mở rộng xu hướng này, kim loại vàng cần phải phá thủng ngưỡng 1277.00. Trong khi đó,  trụ vững trên 19.45 sẽ kích thích một nỗ lực đi lên mới trên thị trường bạc.

Thị trường vàng

Quý kim trượt giảm nhưng đà giảm vẫn được hạn chế trên vùng 1285.10 tại mức điều chỉnh 50% trên sóng tăng vốn được kích hoạt từ ngưỡng 1182.00 khi chạm mốc cao 1287.00 và đứng trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1277.00.

Để khẳng định xu hướng giảm và khả năng mở rộng xu hướng này, thị trường cần phá thủng 1277.00. Nếu điều này không xảy ra, chúng ta có thể chờ đợi một nỗ lực tăng giá mới. Chú ý rằng mô hình kỹ thuật nói chung có xu hướng tiêu cực do khả năng hình thành mô hình 3 góc mở rộng nếu mốc 1277.00 bị phá hủy. Trong trường hợp ngược lại, động lực đi lên sau đó vẫn có khả năng khi mô hình cũ bị hủy.

Ngưỡng hỗ trợ: 1285.10, 1280.00, 1277.90, 1272.00, 1266.55

Ngưỡng cản: 1293.00, 1296.60, 1300.00, 1305.00, 1309.35

Khuyến nghị: Mua trên 1285.50, mục tiêu 1293.00, 1300.00, sau đó là 1305.00; dừng lỗ dưới 1276.00. Nếu lệnh dừng lỗ được kích hoạt khi thị trường phá thủng dưới 1276.00, có thể bán tại mố này với mục tiêu 1271.00, 1266.00, 1260.00; dừng lỗ trên 1290.00

1
Thị trường bạc

Hình chữ thập tiêu cực trên chỉ số AROON Indicator cộng với sự thất bại trước nỗ lực ổn định trên 19.45 đang là chất xúc tác kỹ thuật xấu làm suy yếu mô hình tăng giá Bat Pattern. Tuy nhiên, ổn định trên 19.13 và 19.03 khẳng định mô hình tăng giá vẫn còn giá trị cũng như có thể tác động tới giá cả nếu như thị trường chạm ngưỡng 19.45 và ổn định trên ngưỡng này một lần nữa.

Giao dịch trong phạm vi 19.45 và 19.03, cùng với việc giao dịch giữa đường Linear Regression Indicator 34 và 55 buộc chúng ta duy trì quan điểm trung lập trong khi chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn. Chú ý rằng, phá thủng ngưỡng 19.03 và ổn định dưới mốc này sẽ chấm dứt tác động của mô hình trong khi chạm 19.45 và trụ vững trên con số này sẽ kích thích một nỗ lực đi lên mới với mục tiêu 19.89.

Ngưỡng hỗ trợ: 19.25, 19.13, 19.03, 18.88, 18.72

Ngưỡng cản: 19.45, 19.45, 19.64, 19.73, 19.89

Khuyến nghị: Nên giữ quan điểm trung lập trong phiên hôm nay.

2

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login