Oilngold: PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 26/3

By on 26/03/2015

Các chỉ báo kỹ thuật khả quan có thể hỗ trợ cho giá bạc đi lên xa hơn chừng nào mức sàn mới 16.80 còn đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ. Trong khi đó, diễn biến giá dầu hiện tại đã kéo các chỉ báo kỹ thuật về vùng khả quan thêm một lần nữa và củng cố đà tăng đang được chờ đợi trong ngày cũng như trong ngắn hạn.

Thị trường vàng

Đáp ứng đúng viễn cảnh tăng giá mà chúng ta chờ đợi, kim loại quý bật mạnh trên ngưỡng cản tâm lý 1200.00 như những gì chúng ta nhìn thấy trên biểu đồ. Tiếp cận mốc 61.8% Fibonacci là một tín hiệu kỹ thuật khả quan góp thêm vào những chỉ báo tích cực khác đang hiện diện. Theo đó, chúng ta nên duy trì quan điểm tốt đẹp trong ngày hôm nay với mục tiêu tái lập mốc 1219.00 và vùng 1240.00.

Giá hiện tại: 1213.21

Ngưỡng hỗ trợ: 1205.00, 1198.00, 1191.00, 1183.00, 1172.00

Ngưỡng cản: 1215.00, 1219.00, 1225.00, 1240.00, 1252.00

Khuyến nghị: kỳ vọng khả quan trên 1205.00; hạn chế rủi ro tại 1179.00.

vàng

Thị trường bạc

Mức cao 17.40 mà thị trường đạt được chính là mục tiêu kỹ thuật mà chúng ta đưa ra ngày hôm qua. Kim loại bạc đang mở rộng đà tăng trong ngày một khi chinh phục được cùng 17.50. Các chỉ báo kỹ thuật khả quan có thể hỗ trợ cho giá bạc đi lên xa hơn chừng nào mức sàn mới 16.80 còn đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ.

Giá hiện tại: 17.26

Ngưỡng hỗ trợ:  17.20, 17.00, 16.88, 16.70, 16.40

Ngưỡng cản: 17.50, 17.85, 18.00, 18.20, 18.65

Khuyến nghị: kỳ vọng khả quan trên 17.20;  hạn chế rủi ro tại 16.60.

bạc

Thị trường dầu

Dầu nỗ lực leo cao sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại mức thoái lui 38.2% Fibonacci, vượt 61.8% and 76.4% Fibonacci của sóng trước đó. Diễn biến giá hiện tại đã kéo các chỉ báo kỹ thuật về vùng khả quan thêm một lần nữa và củng cố đà tăng đang được chờ đợi trong ngày cũng như trong ngắn hạn. Chúng ta sẽ sử dụng bất kỳ bước tăng điều chỉnh nào trong ngày để hình thành một khả năng đi xa hơn.

Giá hiện tại: 51.35

Ngưỡng hỗ trợ: 50.45, 49.25, 48.60, 47.65, 45.50

Ngưỡng cản: 52.35, 53.85, 54.50, 55.00, 55.25

Khuyến nghị: kỳ vọng khả quan trên 50.00; hạn chế rủi ro tại 47.90.

dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login