Oilngold: PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 25/3

By on 25/03/2015

Các chỉ báo kỹ thuật khá tích cực, có thể buộc đà tăng vượt các mức giá nhạy cảm hiện tại trên con đường tiếp cận vùng 17.50. Mặt khác, về dưới 16.35 sẽ làm suy yếu cơ hội đi lên của bạc trong ngày.

Thị trường vàng

Vàng mở rộng hướng lên, chạm mốc 1198.00 với việc ổn định trên 76.4% Fibonacci. Phá thủng trên 1198.00 là điều kiện để thị trường khẳng định khả năng test mốc Fibonacci tiếp theo. Triển vọng trong ngày tiếp tục khả quan chừng nào 1172.00 được duy trì.

Ngưỡng hỗ trợ: 1183.00, 1172.00, 1166.00, 1151.00, 1142.00

Ngưỡng cản: 1191.00, 1198.00, 1205.00, 1219.00, 1240.00

Khuyến nghị: Kỳ vọng khả quan trên 1172.00; hạn chế rủi ro tại 1165.00.

vang
Thị trường bạc

Bạc tiếp tục chạy theo xu hướng tăng với việc chạm mức 38.2% Fibinacci sau khi thoát khỏi đường trên của kênh xu hướng giảm. Các chỉ báo kỹ thuật khá tích cực, có thể buộc đà tăng vượt các mức giá nhạy cảm hiện tại trên con đường tiếp cận vùng 17.50. Mặt khác, về dưới 16.35 sẽ làm suy yếu cơ hội đi lên trong ngày.

Ngưỡng hỗ trợ: 16.70, 16.35, 16.00, 15.90, 15.30

Ngưỡng cản: 17.25, 17.50, 17.85, 18.00, 18.20

Khuyến nghị: Kỳ vọng khả quan trên 16.40; hạn chế rủi ro tại 15.90.

bạc
Thị trường dầu

Mục tiêu kỹ thuật 48.20 mà chúng ta đưa ra ngày hôm qua đã được chinh phục dễ dàng sau khi thị trường ổn định trên mốc 38.2% Fibonacci. Bước hồi phục từ mốc giá này cảnh báo hệ số tăng/giảm không chính xác trong ngày hôm nay. Đột phá qua 48.30 sẽ mở rộng đường đi tới 61.8% Fibonacci, tuy nhiên, giờ đây chúng ta nên cân nhắc lại mức lợi nhuận đã có được kể từ đầu tuần và xem xét thận trọng diễn biến giá trong ngày trước khi xâm nhập vào thị trường.

Ngưỡng hỗ trợ: 46.50, 46.00, 45.75, 45.75, 44.20

Ngưỡng cản: 47.65, 48.00, 48.30, 49.25, 50.00

Khuyến nghị: Trung lập

dầu

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login