Oilngold: PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 24/9

By on 24/09/2015

Đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày có thể khẳng định rằng mốc cao ngắn hạn đã được thiết lập. Trong trường hợp đà tăng từ mức thấp tháng 8 được củng cố, mốc cao tháng 8 sẽ là mục tiêu đi lên tiếp theo của kim loại bạc.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay chốt phiên tăng điểm trong phiên hôm qua. Phạm vi đóng cửa rộng tạo cơ hội cho thị trường ổn định cho tới tăng giá vào tối nay.

Trong khi đó, đường Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới lạc quan, chứng tỏ khả năng sideway cho tới tăng giá trong ngắn hạn.

Nếu đà tăng tháng này được mở rộng, mốc thoái lui 38% của đà giảm trong năm sẽ là mục tiêu đi lên lên tiếp. Trong trường hợp đóng cửa dưới đường trung bình di động 10 ngày, đây sẽ là tín hiệu khẳng định rằng mốc cao ngắn hạn đã được hình thành.

Thị trường bạc

Kim loại bạc đóng cửa tăng giá trong phiên hôm qua. Phạm vi đóng cửa trung bình tạo cơ hội cho thị trường ổn định cho tới giảm giá vào tối nay.

Trong khi đó, đường Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới bi quan, chứng tỏ khả năng sideway cho tới giảm giá trong ngắn hạn.

Đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày có thể khẳng định rằng mốc cao ngắn hạn đã được thiết lập. Trong trường hợp đà tăng từ mức thấp tháng 8 được củng cố, mốc cao tháng 8 sẽ là mục tiêu đi lên tiếp theo.

Thị trường dầu

Dầu thô đóng cửa ngập đỏ trong phiên hôm qua khi mở rộng phạm vi giao dịch trong tháng. Phạm vi đóng cửa hẹp tạo cơ hội cho thị trường ổn định vào tối nay.

Trong khi đó, đường Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới bi quan, chứng tỏ khả năng sideway cho tới giảm giá trong ngắn hạn.

Đóng cửa dưới mức thấp phản ứng là điều cần thiết để thị trường khẳng định rằng mốc cao ngắn hạn đã được thiết lập. Nếu đà tăng từ mốc thấp tháng 8 được theo đuổi, mốc thoái lui 50% của đà giảm tháng 5- tháng 8 sẽ là mục tiêu đi lên tiếp theo.

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login