Oilngold: PTKT thị trường vàng, bạc, dầu ngày 23/9

By on 23/09/2015

Đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày sẽ khẳng định rằng mức cao ngắn hạn đã được thiết lập. Nếu bước tăng từ mức thấp tháng 8 được mở rộng, mốc cao tháng 8 sẽ là mục tiêu đi lên tiếp theo của kim loại bạc.

Thị trường vàng

Vàng giao ngay đóng cửa trượt giảm trong phiên hôm qua. Phạm vi chốt phiên hẹp tạo cơ hội cho thị trường mở phiên từ ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Trong khi đó, đường Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới khả quan, chứng tỏ khả năng sideway cho tới tăng giá trong ngắn hạn.

Nếu đà tăng trong tháng được mở rộng, mốc thoái lui 38% của đà giảm trong ngăm sẽ là mục tiêu đi lên tiếp theo. Đóng cửa dưới đường trung bình di động 10 ngày có thể khẳng định rằng mức cao ngắn hạn đã được thiết lập.

Thị trường bạc

Bạc giao ngay đóng cửa trượt giảm trong phiên hôm qua bởi áp lực chốt lời sau khi thiết lập bước tăng từ mức thấp tháng 9. Phạm vi chốt phiên hẹp tạo cơ hội cho thị trường mở phiên từ ổn định cho tới trượt giảm vào tối nay.

Trong khi đó, đường Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới bi quan, chứng tỏ khả năng sideway cho tới trượt giảm trong ngắn hạn.

Đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày sẽ khẳng định rằng mức cao ngắn hạn đã được thiết lập. Nếu bước tăng từ mức thấp tháng 8 được mở rộng, mốc cao tháng 8 sẽ là mục tiêu đi lên tiếp theo.

Thị trường dầu

Dầu đóng cửa trượt giảm trong phiên hôm qua. Phạm vi chốt phiên rộng tạo cơ hội cho thị trường mở phiên ổn định vào tối nay.

Trong khi đó, đường Stochastics và RSI dao động từ trung tính cho tới bi quan, chứng tỏ khả năng sideway cho tới trượt giảm trong ngắn hạn.

Đóng cửa dưới đương trung bình di động 20 ngày là điều cần thiết để khẳng định rằng mức cao trong ngắn hạn đã được thiết lập. Nếu theo đuổi đà tăng từ mức thấp tháng 8, mốc thoái lui 50% của bước giảm tháng 5- tháng 8 sẽ là mục tiêu đi lên tiếp theo.

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login