NHNN sẽ mua bán vàng miếng từ TCTD hoặc doanh nghiệp

By on 24/01/2013

Việc mua bán vàng miếng của NHNN có thể thực hiện trực tiếp hoặc thực hiện thông qua đấu thầu.

Dự thảo Quyết định về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa được công bố để lấy ý kiến.

Theo dự thảo, căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước mua, bán vàng miếng để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước và được sử dụng tiền cung ứng để mua vàng miếng bổ sung vào dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Đối tác mua bán vàng miếng của NHNN là các tổ chức tín dụng (TCTD), doanh nghiệp có thiết lập quan hệ mua bán với Ngân hàng Nhà nước.

Giá mua, giá bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc quyết định.

Dự thảo cũng quy định, Thống đốc là người quyết định phương án can thiệp thị trường vàng. Bên cạnh đó, để hạn chế rủi ro do biến động giá vàng trên thị trường quốc tế, dự thảo Quyết định quy định NHNN thực hiện mở tài khoản để mua, nhập khẩu vàng trên thị trường quốc tế với khối lượng tương đương khối lượng vàng đã bán.

Khi thực hiện mua, bán can thiệp thị trường vàng, dự thảo Quyết định quy định, NHNN phải tuân thủ cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Về cách thức, phương án mua bán vàng miếng, NHNN sẽ xây dựng phương án mua, bán vàng miếng để can thiệp thị trường vàng. Việc mua bán vàng miếng của NHNN có thể thực hiện trực tiếp hoặc thực hiện thông qua đấu thầu.

Chi tiết Dự thảo việc mua bán vàng của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Gafin.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login