NHNN không kiểm soát tỷ trọng cho vay chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng trong 2013

By on 27/12/2012

Ngân hàng Nhà nước cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2013 là 12%.

Chiều nay (27/12), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2012 và định hướng chính sách năm 2013.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN, trong năm 2013, mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 12%. Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ kiểm soát tăng trưởng tín dụng với mỗi ngân hàng và hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên.

Tuy nhiên, đáng chú ý, đại diện NHNN cho biết, sẽ không kiểm soát tỷ trọng cho vay với lĩnh vực ko khuyến khích trong 2013 và cho phép các tổ chức tín dụng tự quyết việc cho vay ngắn hạn với các nhu cầu vay ngoại tệ để kinh doanh xăng dầu, thực hiện xuất nhập khẩu đến hết năm 2013.

Trước đó, theo Chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 13/2/2012, tỷ trọng tín dụng phi sản xuất gồm cho vay chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng bị kiểm soát tối đa ở 16% tổng dư nợ của tổ chức tín dụng.

Trong 2013, NHNN cũng sẽ điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối linh hoạt theo tín hiệu thị trường, phù hợp quan hệ cung cầu ngoại tệ, diễn biến cân cân thanh toán. Tăng cường quản lý, kiểm tra giám sat thị trường ngoại tệ, vàng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, khắc phục tình trạng đô la hóa.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chất lượng hoạt động của các TCTD, bảo đảm an toàn hệ thống, tránh rủi ro và giảm nợ xấu.

Theo Gafin/SBV

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login