NHNN giảm tiếp 1% các lãi suất chủ chốt

By on 10/05/2013

NHNN cũng giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa với một số lĩnh vực kinh tế từ 11%/năm xuống còn 10%/năm.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định ngày 10/6/2013 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái triết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 8% xuống 7%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 6% xuống 5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm giảm từ 9% xuống còn 8%/năm.

Thông tư số 10 của NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một số lĩnh vực ưu ngành kinh tế bao gồm: Công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ từ 11% giảm xuống 10%/năm; còn các tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng lãi suất giảm từ 12% xuống còn 11%/năm.
Theo CafeF

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login