NHNN bất ngờ giảm lãi suất tiền gửi USD về 0%/năm

By on 28/09/2015

Đây là mức lãi suất áp dụng cho các tổ chức gửi tiền USD, trong khi các cá nhân gửi tiền được áp dụng mức tối đa 0,25%/năm.

Ngày 25/9/2015, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ra quyết định số 1938/QĐ-NHNN quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đôla Mỹ (USD) của tổ chức, cá nhân tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014.

Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0%/năm. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là 0,25%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2015 và thay thế Quyết định số 2172/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014.

Đối với lãi suất tiền gửi bằng USD có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn. Trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.

NHNN bat ngo giam lai suat tien gui USD ve 0%/nam

Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức/doanh nghiệp.

NHNN bat ngo giam lai suat tien gui USD ve 0%/nam

Lãi suất tiền gửi dành cho cá nhân công bố trên website của Vietcombank đêm 27/09/2015

NHNN cho biết, việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi USD đối với các tổ chức và cá nhân tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là nhằm ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2015. Quyết định này được xây dựng trên cơ sở đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Hiện trên website của các ngân hàng vẫn đang công bố mức lãi suất huy động USD cho tổ chức và cá nhân ở mức 0,25%/năm (cho doanh nghiệp) và 0,75%/năm cho cá nhân. Đây là mức tối đa được quy định tại quyết định số 2172/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014.

Theo Zing.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login