Nhận định thị trường vàng, dầu tuần 6/6 – 10/6

By on 06/06/2016

Thị trường vàng

Gold Weekly Chart

Biểu đồ giá vàng theo tuần

Trong suốt tuần giao dịch vừa qua, thay vì vàng bị bán ra như kì vọng, thị trường quý kim có được xu hướng tăng sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. Tuy nhiên, quý kim vẫn không thể đóng cửa trên đường kháng cự – xác định ở đỉnh của kênh giá giảm.

Mặc dù thị trường vẫn kì vọng giá vàng sẽ tăng thêm, chúng ta sẽ chỉ có thể thấy làn sóng mua vào thực sự khi giá vượt lên trên mốc $1257. Vị thế mua vào có thể nhắm các mục tiêu $1279, $1292, $13320.

Tuy nhiên, miễn là đường kháng cự trên duy trì mức giá của thị trường, sự điều chỉnh của thị trường sẽ đẩy vàng xuống thấp hơn, nhưng không thấp hơn đường trung bình màu xanh lá đóng vai trò là hỗ trợ.

Vàng có thể được giao dịch song hành với bạc, hai kim loại quý này có diễn biến giá khá tương đồng và sẽ điều chỉnh khá giống nhau trong suốt cả tuần.

Khuyến nghị giao dịch

Miễn là vàng giao dịch dưới đường kháng cự của kênh xu hướng, thị trường có thể giảm và hồi phục từ đường hỗ trợ giữa. Vị thế mua chỉ được khuyến nghị khi vàng vượt hẳn lên trên $1257 với mục tiêu $1320.

Thị trường dầu

Crude Oil Daily Chart

Biểu đồ giá dầu theo ngày

Trong tuần kết thúc vào ngày 3/6, giá dầu vật lộn dưới kháng cự tại $49,69 và đóng cửa tuần dưới mức này.

Trong suốt tuần, thị trường kì vọng mô hình 3 sóng theo chiều hướng giảm với sóng (a) chấm dứt song hành với xu hướng hỗ trợ thấp hơn. Việc giảm đột phá xuống dưới mức mục tiêu sẽ nhanh chóng khiến giá dầu đi xuống, tuy nhiên, sẽ không dưới mức $46,11.

Quan điểm này vẫn còn hiện hữu miễn là giá dưới mốc $49,68. Vượt lên trên mốc giá vừa nêu có thể ủng hộ quan điểm tăng giá nhưng không thể vượt $61,30.

Khuyến nghị giao dịch

Thị trường có thể nhanh chóng giảm trong tuần này. Hãy giữ vị thế bán với mục tiêu là đường hỗ trợ giảm và mốc $45,65. Vị thế mua chỉ chiếm ưu thế khi giá dầu vượt $49,68 với mục tiêu là $61,30.

Giavang.net

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login