Video: Người mua nhà đã tỉnh táo hơn?

By on 04/08/2015

Liên quan đến thị trường bất động sản hiện nay, các số liệu cho thấy doanh số bán nhà tại TPHCM đã có sự tăng trưởng khá mạnh mẽ trong nửa đầu năm nay.

Tuy nhiên số lượng giao dịch các doanh nghiệp thống kê trong các báo cáo chính xác đến mức nào thì cũng chưa rõ. Trước mắt cái mà người mua cần tỉnh táo lúc này là cân nhắc trước các quyết định vì thị trường đang được cho là của người mua.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login