Người dân được hưởng lợi khi giá vàng chênh lệch

By on 05/05/2013

Đây là nhận xét của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khi tham gia chuyên mục “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời”.
Để giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người dân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tham gia chuyên mục “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” tuần này.

PV: Thưa Thống đốc, có một người dân viết thế này: “Ngân hàng Nhà nước cứ nói là bình ổn thị trường vàng nhưng không nhằm mục tiêu bình ổn giá. Tôi nghĩ bình ổn thị trường vàng chính là bình ổn giá, chứ còn gì nữa”. Xin Thống đốc trả lời câu này của người dân?

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Đúng như người dân vừa rồi phát biểu, một trong những nội dung bình ổn thị trường đó là làm sao ổn định được giá cả. Tuy nhiên hiểu thế nào cho đúng lại là một vấn đề mà chúng ta cần phải bàn.

Khái niệm bình ổn một thị trường nói chung và bình ổn thị trường vàng nói riêng thì cũng bao gồm rất nhiều nội dung khác nhau. Ví dụ để có một thị trường hoạt động lành mạnh thì phải có một cơ chế chính sách đảm bảo cho các bên tham gia thị trường được hoạt động công khai minh bạch, để làm sao cho giá cả trên thị trường không bị thao túng không bị lũng đoạn. Với một thị trường như thị trường vàng tức là thị trường không phải là các mặt hàng ưu tiên, thì giá cả của vàng phải do lực lượng thị trường quyết định, thế nhưng không bị chi phối bởi các nhóm lũng đoạn. Đó là những vấn đề chúng ta cho rằng là mục tiêu để ổn định thị trường.

Ở đây sở dĩ có câu hỏi đó của người dân vừa rồi, tôi cho rằng có sự hiểu nhầm giữa khái niệm ổn định giá với khái niệm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới.

PV: Như vậy qua trả lời của Thống đốc tức là có sự nhầm lẫn giữa khái niệm bình ổn giá và chênh lệch giá. Vậy theo Thống đốc, phải hiểu như thế nào mới đúng?

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Về vấn đề này, để cho dễ hiểu tôi lấy một ví dụ: Trong thời điểm vừa qua, giá vàng trong nước ngày hôm nay là 42 triệu đồng, ngày mai có thể cũng xung quanh mức 42 triệu đồng thôi, nhưng ngày hôm qua chênh lệch giữa giá vàng thế giới có thể là 2 triệu đồng, nhưng ngày hôm nay giá vàng trong nước vẫn 42 triệu đồng nhưng chênh lệch với giá vàng thế giới có thể lên tới 5-6 triệu đồng rồi. Đó là hai khái niệm khác nhau.

Như thế chúng ta thấy giá vàng trong nước về cơ bản vẫn ổn định nhưng so với giá vàng thế giới thì khoảng cách đã giãn ra. Chúng ta hiểu như thế giữa khái niệm là giá vàng trong nước và chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới.

PV: Tôi đồng ý với nhận định đúng là giá vàng trong nước thời gian qua không còn thất thường như trước đây. Tuy nhiên, giá vàng thế giới và trong nước vẫn giữ chênh lệch ở mức cao, ngay cả khi Ngân hàng Nhà nước bán vàng ra để can thiệp. Tại sao lại có tình trạng như vậy, thưa Thống đốc?

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Để lý giải tại sao lại như vậy thì chúng ta cần đánh giá một chút về mục tiêu quản lý thị trường vàng và mục tiêu quản lý thị trường hàng hóa nói chung. Ngay cả trong các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt trong Luật Ngân hàng Nhà nước cũng như là trong Nghị định 24 mới nhất về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thì cũng đã nêu rõ mục tiêu của chúng ta là mục tiêu ổn định thị trường chứ không có mục tiêu ổn định hay là làm cho giá vàng trong nước hay giá vàng thế giới thu hẹp lại.

Điều đó xuất phát từ chính lý luận về tiền tệ cũng như là thực tiễn trong suốt thời gian vừa qua. Thế thì về lý luận về tiền tệ, chúng ta thấy đồng tiền của Việt Nam là đồng tiền chưa chuyển đổi. Do vậy chúng ta có chế độ quản lý ngoại hối và chế độ quản lý này của chúng ta so với nhiều nước còn tương đối chặt, hay nói một cách khác những cái tự do trong ngoại hối của chúng ta vẫn còn có nhiều nội dung phải quản lý và nếu nói rộng ra thì giữa thị trường ngoại hối trong nước và thị trường ngoại hối nước ngoài là không liên thông.

Vàng về bản chất là ngoại tệ, vì bản chất chúng ta không sản xuất vàng mà vàng là nhập khẩu. Do vậy nếu một bên mà thị trường ngoại tệ không liên thông mà chúng ta lại để cho thị trường vàng liên thông thì chính chúng ta làm cho tỷ giá bị chao đảo theo giá vàng thế giới và đó là thực tế trong thời gian trước đây khi chưa có Nghị định 24, chúng ta thấy rằng giá vàng thế giới chao đảo thì làm cho giá vàng trong nước, tỷ giá cũng chao đảo và thị trường ngoại hối cũng chao đảo.

Chúng ta thấy rõ được hệ lụy dẫn tới của việc chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Từ khi chúng ta thấy được điều đó thì chúng ta ban hành Nghị định 24 và nhiều các văn bản khác để làm sao có một thị trường vàng trong nước tương đối ổn định so với thị trường vàng nước ngoài. Hay nói một cách khác làm cho giá vàng ở nước ngoài, đặc biệt trong giai đoạn vừa qua là giai đoạn giá vàng thế giới biến động rất lớn, nó không còn ảnh hưởng nhiều và ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế vĩ mô của đất nước.

Để đạt được những điều đó thì chúng ta phải làm được một trong những nội dung bình ổn thị trường vàng là ổn định được cái giá vàng trong nước một cách tương đối và tránh được tác động lên xuống thất thường của giá vàng nước ngoài mà từ đó ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô.

PV: Vậy thưa Thống đốc, mục tiêu bình ổn thị trường có bao gồm mục tiêu thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hay không và cách làm như thế nào để đạt được mục tiêu đó?

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Như tôi đã trình bày ở trên, do thị trường vàng trong nước và thị trường vàng thế giới không liên thông và thị trường vàng trong nước có sự độc lập tương đối, cho nên từ đó dẫn tới có sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Chênh lệch này có thể có lúc cao, có thể có lúc thấp.

Tôi lấy ví dụ như trong 5 phiên đấu thầu đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước. Chúng ta đã qua các phiên đấu thầu, đưa giá vàng trong nước từ mức 46 – 47 triệu đồng về xoay xung quanh mức 42 – 43 triệu đồng. Chúng ta đã đưa được mức chênh lệch với giá vàng thế giới từ 6 triệu đồng xuống mức 2,5 – 3 triệu đồng. Thế nhưng, chỉ trong 2-3 ngày trung tuần tháng 4 vừa rồi, chúng ta đạt được mức đó thì giá vàng thế giới lại sụt quá nhanh và làm cho khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới lại dãn ra quá lớn.

Nếu như trước đây, chúng ta điều chỉnh ngay giá vàng trong nước theo giá vàng thế giới thì sẽ tạo ra làn sóng đầu cơ về vàng rất lớn. Như vậy, nhất định sẽ tạo ra hiện tượng người dân đổ xô đi mua vàng, tỷ giá bị ảnh hưởng. Thế nhưng điều đó không xảy ra ở Việt Nam. Vì sao? Bởi vì giá trong nước vẫn có ổn định tương đối cho nên làm cho động cơ để đầu cơ vào vàng khi biến động không còn hấp dẫn như trước đây nữa. Đó là cái mà Nghị định 24 đã làm được.

PV: Thưa thông đốc, có câu hỏi đặt ra là giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch cao thì ai sẽ là người được hưởng lợi?

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Về câu hỏi “ai được hưởng lợi”, chúng tôi trình bày thế này: Trước đây với những người có vàng muốn bán vàng thì rõ ràng nếu giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới thì ở một mức độ nào đó họ được hưởng lợi. Thế nhưng người đang cần mua vàng, họ phải mua vàng với giá cao hơn thì có vẻ là họ bị thiệt. Nhưng chúng ta phải thấy rằng nếu mua giá vàng cao hơn thì cũng bán giá cao, do vậy sự chênh lệch ở đây không phải là cái thiệt thòi của người mua và bán, mà chỉ là cái giá chênh lệch giữa giá mua và giá bán thôi. Còn nếu anh mua giá cao, anh cũng bán được giá cao thì sự chênh lệch ở đây không ảnh hưởng đến lợi nhuận của người mua bán vàng trong nước.

Thế thì bây giờ chúng ta nói ai được lợi? Chúng ta đã thấy rằng hoạt động kinh doanh vàng theo các văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta là mặt hàng nhà nước không cấm kinh doanh nhưng không khuyến khích kinh doanh. Và rõ ràng hoạt động kinh doanh vàng này tiêu tốn một lượng ngoại tệ rất lớn của đất nước. Trong khi đó lượng ngoại tệ của đất nước không phải dồi dào mà phải ưu tiên cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Nhưng vì còn tồn tại thị trường vàng cho nên vẫn phải dùng một lượng ngoại tệ nhất định để tạo ra nguồn cung hàng hóa.

Xuất phát từ hai góc độ như thế thì thấy rằng nếu như trước đây chúng ta cho nhập vàng: Tư nhân nhập vàng, các tổ chức kinh tế nhập vàng hoặc nhập lậu vàng thì toàn bộ sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là do các đối tượng kinh doanh này được hưởng và người dân không được hưởng. Nhưng đến nay toàn bộ hoạt động này do nhà nước đảm nhiệm cho nên toàn bộ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là thuộc về ngân sách nhà nước để đầu tư lại cho nền kinh tế, thực hiện các công trình phúc lợi xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, chênh lệch giá vàng là thuộc về đất nước, thuộc về nhân dân. Liệu chúng ta có thể thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lại được không, làm như thế nào và bao giờ làm được? Như tôi đã nói ở trên, mục tiêu trước mắt và mục tiêu trực tiếp là bình ổn thị trường vàng nói chung trong đó có bình ổn giá vàng trong nước để tránh việc đầu cơ trục lợi do giá vàng lên xuống thất thường. Nếu chúng ta làm tốt công tác này cộng với việc tiếp tục ổn định được kinh tế vĩ mô thì tin tưởng chắc chắn rằng giá vàng trong nước và thế giới sẽ sát lại gần nhau hơn. Điều đó đã thể hiện trong thực tế.

Tôi nói lại ví dụ ở trên: Trong 5 phiên đấu thầu đầu tiên chúng ta đã đưa được giá vàng về sát với nhau. Cho nên trung và dài hạn thấy rằng có thể đưa được, thế nhưng trong ngắn hạn khi giá vàng thế giới có biến động thì có thể giãn ra nhưng chỉ là hiện tượng trong ngắn hạn.

Theo VOV News

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

14 Comments

 1. hatrang

  05/05/2013 at 10:42 pm

  điên

 2. đào vân hải

  05/05/2013 at 11:03 pm

  BT cứ nói quanh co qúa, không chịu nhận mình điều hành kém. nói đúng nhất: chênh lệch vàng lớn thế, tiền chảy vào túi nhà nước, sau đó chảy tới túi ai là dễ nhất, điều đó trên đất nước này người dan nào cũng rõ,o cần mị dân đâu.
  Chỉ có người dân là khổ nhất, nhon nhặt từng ngày, được vài triệu chả lẽ mang ra ngân hàng gửi, mất công quá. Muốn mua nửa chỉ một lần để tiết kiệm mà giá lại cao quá so với giá thế giới. Vậy giá cao ai được hưởng? chỉ có chính các quan chức có quyền trong vấn đề này mới trả lời đựoc thôi. Cứ tính xem mỗi gia đinh trong 1 tháng tiết kiệm để mua nửa chỉ vàng, mà giá bị cao hơn 5-7 trăm nghìn, thì dân trong cả nứoc bị bòn rút bao nhiêu tiền? tiền chênh đó đã ai công khai bao giờ chưa? bởi tiền ủng hộ đồng bào bão lũ còn bị ăn chặn gần hết đố thôi? thật không thể tin nổi? kiểu gì cũng đặt lợi ích cá nhân lên trên hết? ở Vn có nhà dân giầu như nhà các cán bộ chưa? thật bất công.

 3. Duong

  05/05/2013 at 11:30 pm

  Dân có bị thiểu năng đâu mà ngụy biện kiểu đấy!

 4. dienbientam

  06/05/2013 at 7:57 am

  không biết bác Bình này học ở đâu mà “hay” quá làm e không đọc hết được bài báo bác trả lời

 5. dan den

  06/05/2013 at 8:46 am

  “Nhưng chúng ta phải thấy rằng nếu mua giá vàng cao hơn thì cũng bán giá cao, do vậy sự chênh lệch ở đây không phải là cái thiệt thòi của người mua và bán, mà chỉ là cái giá chênh lệch giữa giá mua và giá bán thôi. Còn nếu anh mua giá cao, anh cũng bán được giá cao thì sự chênh lệch ở đây không ảnh hưởng đến lợi nhuận của người mua bán vàng trong nước”
  – vậy sau khi ông bán hết số vàng tôn kho với giá cao rồi hoặc khi các ngân hàng đã mua vàng để trả hết cho người dân rồi ông có chắc là giá và trong nước không chênh lệch khủng so với giá vàng thế giới không, khi đó giá vàng giảm xuống thì người dân đã mua vàng rồi có được hưởng lợi hay không.

 6. Hung

  06/05/2013 at 8:47 am

  Người dân là ai? 80 triệu người dân ông nói đó là ai? Ông, bạn bè ông, người nhà ông;người nhà tôi; bạn bè tôi hay nhười dân ở Lao Cai; Alưới; Thạnh Mỹ Đắc Nông kể cả những người ở phố trong các ổ chuột được lợi

 7. đang lắng nghe và nhìn Thống Đốc Bình làm

  06/05/2013 at 3:53 pm

  tiền việt nam thì mất giá so với nhiều nước trên thế giới, nhưng vàng ở việt nam thì được giá gấp bội so với vàng của toàn thế giới. Vàng ko phải là tiền hả Thống Đốc? chắc thế giới họ cũng nhìn vào VN và rất muốn tuồn hàng về VN lắm đó. các Quỹ vàng của thế giớ mà bắt tay với VN mua bán thị làm gì có chuyện bị giảm giá $225 cứ giảm riêng cho VN $50 là mua hết ngay ah.

 8. Tuyen

  06/05/2013 at 5:09 pm

  Chắc ngày xưa ông Bình bị đẻ ngược nên bây giờ trở thành Thống Đốc NH rồi cứ làm chuyện ngược đời,phát biểu nguỵ biện …….

 9. Hong ngoc

  06/05/2013 at 5:20 pm

  Chỉ có NHNN là lãi chắc,được mua giá vàng TG giá thấp nhưng lại bán cho dân với giá khủng. Thống đốc Bình đừng nguỵ biện nữa.Những lời nói và hành động của ông gây phẩn nộ cho dân thì có

  • Hoàng Oanh

   06/05/2013 at 5:27 pm

   Rồi sau này sẽ có rất nhiều Bộ Trưởng tài chính của nước ngoài bắt trước thiên tài Nguyễn Văn Bình về cách làm giàu Ngân sách cho nhà nước.

 10. Luong Ngoc Quynh

  07/05/2013 at 9:24 am

  Toi xin trinh trong de cu giai nobel kinh te nam 2013 cho thong doc, xin quy doc gia cung ung ho. Xin cam on!

 11. Truyền

  07/05/2013 at 10:15 am

  Người dân được hưởng lợi khi giá vàng chênh lệch theo lời giải thích của Thống đốc Nguyễn văn Bình. Phiên đấu thấu vàng kế tiếp của NHNN đề nghị Thống đốc Bình hãy đưa ra mức sàn 50 triệu đồng /lượng. vì hiện nay giá vàng còn rẻ quá so với giá TG,mặt khác có chênh lệch giá vàng thì người dân có lợi mà ,đúng không thiên tài NG VĂN BÌNH……

 12. nguyễn thị bích vân

  07/05/2013 at 10:28 am

  Bác Binh nói như vậy tôi không đồng ý,và tôi có cảm giác Bác nói như vậy là không có tâm đạo đức lãnh đạo cũng như không có đủ tài năng lãnh đạo ở một vị trí quốc gia như vậy……dù sao giá cả liên thông cũng là diều mà người dân mong muốn nhưng liên thông trong sự ổn định và hợp lý:không thể hôm nay chênh lệch 4trieu nhung ngày mai lệch 7trieu được tronh khi giá thế giới chỉ biến động ít….Và còn nừa ai quản lý thị trường vàng tự do khi giá MUA VÀ BÁN khác nhau đến cả triệu?

 13. Lưu Thị Thúy

  07/05/2013 at 10:58 am

  Thưa ông Thống đốc NHNN!
  Nếu như giá vàng trong nước luôn cao hơn giá vàng trong nước ở một khoảng cách nhất định thì người dân không bị thiệt hại gì. Nhưng sẽ là cơ hội cho tình trạng nhập lậu vàng phát triển, làm lũng loạn xã hội.
  Còn thực trạng tình hinh giá vàng trong nước thời gian qua thì không được như vậy. Khi giá vàng thế giới đi lên nhiều thì giá vàng trong nước đi lên ít dẫn tới khoảng cách chênh lệch giữa giá trong nước và giá thế giới được rút ngắn khoảng hai , ba triệu đồng một lượng. Lúc này NHNN được ca ngợi là đã kéo giá vàng gần về sát giá vàng thế giới.
  Trong khi đó giá vàng đi lên thì lực bán nhiều hơn lực mua. Vậy lúc này ai là người đang trục lợi vậy? Còn hẳn chúng ta cũng biết, người thua thiệt chỉ là người dân.
  Ngược lại, khi giá vàng thế giới đi xuống nhiều thì giá vàng trong nước đi xuống rất ít dẫn tới khoảng cách chênh lệch giữa giá trong nước và giá thế giới được lới rộng ra khoảng khoảng hơn hai bẩy triệu đồng một lượng. Lúc này NHNN lại ra thông điệp rằng bình ổn thị trường chứ không bình ổn giá.
  Trong khi đó giá vàng đi xuống nhiều thì lực mua nhiều hơn lực bán. Vậy lúc này ai là người đang trục lợi vậy? Còn hẳn chúng ta cũng biết, người thua thiệt chỉ là người dân. Quền mua bán vàng là quyền chính đáng của người dân? Tại sao lại cho rằng ngăn trở người dân mua bán vàng là quyền chính đáng?
  Thực trạng tình hình giá vàng trong nước thời gian qua vẫn sẽ là cơ hội cho những kẻ nhập lậu vàng. Còn người dân thì phải mua vàng theo giá đắt hơn giá thế giới và phải bán vàng giá rẻ hơn giá thế giới.

You must be logged in to post a comment Login