Malaysia: Bê bối tài chính 1MDB

By on 16/02/2016

Giới Thụy Sĩ cho rằng ít nhất 4 tỷ USD đã bốc hơi khỏi tài khoản của 1MDB và đã đóng băng mọi tài khoản liên quan đến quỹ này. Singapore cũng phong tỏa nhiều tài khoản Ngân hàng bị nghi liên quan đến vụ việc.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login