Lần đầu tiên giới đầu cơ tăng lượng mua ròng sau 3 tuần giảm

By on 31/10/2016

COT Gold: Large Speculators vs Commercials Chart

Trạng thái phi thương mại:

Theo báo cáo Trạng thái đầu tư của các nhà giao dịch (COT) thuộc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn, giới đầu cơ lớn và các thương nhân đã gia tăng lượng mua ròng trong tuần trước sau 3 tuần liên tục đi xuống.

Theo đó, hợp đồng mua vàng kỳ hạn Comex của giới đầu cơ lớn và các quỹ phòng thủ đạt tổng số 196,980 đơn vị tính hết ngày 25/10- thay đổi 17.362 đơn vị so với tuần trước đó là 179.618 đồng.

Như vậy, trạng thái đầu cơ vàng đã đứng dưới mốc 200,000 suốt 3 tuần liên tiếp.

Trạng thái thương mại:

Trạng thái đầu tư thương mại mà CFTC gọi tên cho nhóm phòng thủ và nhà đầu tư mua bán với mục đích kinh doanh, đạt mức ròng 217.599 hợp đồng trong tuần trước- thay đổi 14.928 hợp đồng so với mức ròng 202.671 trong tuần trước.

Gold Futures: COT Large Speculators Sentiment Vs GLD ETF

ETF vàng:

Cũng trong khung thời gian theo tuần, chỉ số GLD ETF đo lường giá vàng đã đóng cửa ở mức khoảng $121,47- tăng $1,05 so với trước đó là $120,42- theo dữ liệu thị trường ETF của Yahoo Finance.

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login