Lãi suất huy động trái phiếu giảm xuống dưới 10%

By on 29/11/2012

Tổng khối lượng trúng thầu trong đợt đấu thầu này là 2.000 tỷ đồng, chiếm 66,6% khối lượng gọi thầu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu đạt 3.000 tỷ đồng có kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm, có tới 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 3.843 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,8% – 9,75%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 9%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,15%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.300 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,05% – 9,8%/năm. Kết quả, lượng trái phiếu huy động thành công đạt 1.000 tỷ đồng, có kỳ hạn 3 năm với lãi suất trúng thầu 9,25%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,04%/năm).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 550 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,5-9,9%/năm. Do lãi suất đặt thầu cao hơn lãi suất trần nên không có trái phiếu trúng thầu tại kỳ hạn này.

Như vậy, kể từ đầu năm 2012, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 99.484 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu, trong đó riêng tháng 11 đã huy động được 8.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Theo Vietnam+

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login