Kolhanov: Vàng – Xu hướng tăng kì vọng vượt $1190

By on 16/10/2015

Kim loại vàng chạy theo chiều hướng tăng khá tốt và ngưỡng giá trên $1190 có thể là mục tiêu tiếp theo của thị trường…

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) hiện đang giao dịch theo kênh tăng và dự kiến sẽ tiếp tục trạng thái khả quan trong trường hợp thị trường vượt lên trên kháng cự tại $1190 thì quý kim có thể tiếp cận ngưỡng cản sau đó tại $1200.

Kịch bản thay thế:

Xu hướng giảm sẽ nhanh chóng quay trở lại nếu quý kim trượt xuống dưới hỗ trợ tại $1174, sau đó vàng có thể tìm thấy các hỗ trợ thấp hơn tại $1160.

Gold Hourly Chart October 7-15

Biểu đồ giá vàng từ 7-15/10, biểu đồ giờ

Dự báo giá vàng tuần 12-16/10:

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) hiện đang giao dịch theo kênh tăng và dự kiến sẽ tiếp tục trạng thái khả quan trong trường hợp thị trường vượt lên trên kháng cự tại $1170 thì quý kim có thể tiếp cận ngưỡng cản sau đó tại $1190.

Kịch bản thay thế:

Xu hướng giảm sẽ nhanh chóng quay trở lại nếu quý kim trượt xuống dưới hỗ trợ $1146, sau đó vàng có thể tìm thấy các hỗ trợ thấp hơn tại vùng $1124 – 1108.

Gold 4 Hour Chart September 9-October 8

Biểu đồ giá vàng từ 9/9-8/10, biểu đồ 4h

Dự báo giá vàng tháng 10/2015

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) hiện đang giao dịch đi ngang giữa kháng cự tại $1170 và hỗ trợ tại $1108. Xu hướng giảm sẽ nhanh chóng quay trở lại nếu quý kim trượt xuống dưới hỗ trợ $1108, sau đó vàng có thể tìm thấy hỗ trợ thấp hơn tại vùng $1080.

Kịch bản thay thế:

Xu hướng tăng sẽ nhanh chóng quay trở lại nếu quý kim vượt lên trên kháng cự tại $1170, sau đó vàng có thể tiến tới kháng cự xa hơn tại $1224.

Gold Daily Chart March 20-September 17

Biểu đồ giá vàng từ 20/3-17/9, biểu đồ ngày

Giavang.net

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login