Hiểu thế nào cho đúng về biên độ giá vàng?

By on 15/01/2013

Chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới tạm ngừng thu hẹp. Để giảm tiếp về mức mong muốn, NHNN cần được trao công cụ để xem xét vào cuộc.

Chính phủ đã có nghị quyết, trong đó nêu yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đảm bảo giá vàng trong nước sát giá thế giới.

Chỉ đạo trên là cú hích quan trọng, dẫn đến diễn biến giao dịch khá đặc biệt những ngày gần đây: chênh lệch gần 5 triệu đồng/lượng được rút về còn khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Để tiếp tục thu hẹp, có lẽ thị trường chờ sự vào cuộc cụ thể hơn của NHNN và cần có quy định về cơ chế, công cụ cụ thể từ Chính phủ để cơ quan này tham gia điều tiết thị trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dù đến nay quy định chưa có nhưng Ngân hàng Nhà nước cũng đã trù tính các tình huống tham gia thị trường.

Có thể có nhiều tình huống, song, sẽ là đáng bàn nếu thực hiện kiến tạo, điều tiết… thị trường vàng bằng biện pháp hành chính, áp đặt biên độ cho giá vàng tương tự như ngoại tệ mà một số nguồn tin vừa đặt ra.

Nếu Chính phủ đã trao cho anh công cụ, anh cần sử dụng nó để tham gia bình đẳng với các thành viên của thị trường. Nếu anh vừa có công cụ, vừa áp đặt luật chơi như vậy, “cuộc chơi” sẽ không công bằng, chưa nói là có thể làm phát sinh những bất cập lách biên độ giá…

Trước tình huống trên, một lãnh đạo NHNN cho rằng, đã có sự nhầm lẫn.

Biên độ ở đây cần được hiểu là họ tự xác định cho riêng mình, đúng hơn là mục tiêu. Tức là, ở mỗi thời điểm, quan sát diễn biến trên thị trường và nếu có biến động bất thường, Ngân hàng Nhà nước sẽ dự tính một khoảng biến động giá hợp lý, và xem đó là mục tiêu để tham gia điều tiết.

Tương tự như giao dịch trên thị trường mở (OMO), hàng ngày nhà điều hành đều căn theo khối lượng dự thầu, lãi suất chào thầu, số lượng thành viên tham gia… để điều tiết nguồn vốn phù hợp. Giả sử lãi suất thời điểm này dự kiến “lái” trong khoảng 8 – 9%/năm, đó là “biên độ” mà Ngân hàng Nhà nước dự tính, tham chiếu để chủ động bơm – hút vốn.

Ở một khía cạnh khác, nếu áp đặt biên độ giá cho vàng, NHNN cũng không thể duy ý chí tạo một đời sống giá độc lập với cung – cầu. Vai trò người mua bán sau cùng, điều tiết cung – cầu khi cần thiết có lẽ hợp lý hơn.

Theo Vneconomy.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login