GVA: Vai trò then chốt của vàng – hay sự trỗi dậy của Đồng Nhân dân tệ

By on 11/06/2013

Trung Quốc đã phát đi tín hiệu về một kế hoạch đầy hứa hẹn trong năm nay: đó là việc cho phép đồng Nhân dân tệ được lưu chuyển tự do trong nước. Đây là một phần trong gói các biện pháp nhằm nới lỏng sự kiểm soát đối với đồng Nhân dân tệ cũng như tỷ lệ lãi suất tại quốc gia này. Trước đó, nhiều người kỳ vọng rằng việc chuyển đối tự do sẽ được thực hiện sau năm 2022, tuy nhiên, rõ ràng là tiến trình này đang được xúc tiến với tốc độ cao. Tiến trình chuyển đổi tiếp theo sẽ hé lộ là sẽ dần thực hiện vào cuối năm nay.

Trong bối cảnh bóng ma suy thoái tiếp tục ám ảnh các tài sản dự trữ chính, cộng với việc Trung Quốc đang vươn dài cánh tay của mình, cả thế giới sẽ cắm đầu tìm kiếm các tài sản an toàn trước áp lực tiền tệ.

Với khả năng chuyển đổi tự do của đồng Nhân dân tệ vào cuối năm nay, hãy là người thông minh và lên kế hoạch phòng ngừa trước những tình huống bất ngờ tương tự như thế này.

Vàng có thể sẽ là tài sản dự trữ duy nhất có thể né tránh an toàn trước những đòn giáng mạnh xuống hệ thống tiền tệ kể từ năm 2014 trở đi.

Xin xem tiếp đầy đủ nội dung bản phân tích của chúng tôi tại địa chỉ dưới đây:

http://diendan.giavang.net/threads/gva-vai-tro-then-chot-cua-vang-hay-su-troi-day-cua-dong-nhan-dan-te.1138/

GVA phân tích theo tài liệu sưu tầm

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login