Giá điện tăng 5% từ ngày mai

By on 21/12/2012

Theo đó, giá điện bình quân tăng từ 1.369 đồng/kWh lên 1.437 đồng/kWh (tăng khoảng 5%) và được áp dụng từ ngày 22/12.

Ngày 20/12, Bộ Công thương đã ban hành thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang có mức tăng từ 66-115 đồng/kWh tùy mỗi bậc thang, riêng bậc thang đầu tiên dành cho hộ thu nhập thấp vẫn giữ nguyên ở mức 933 đồng/kWh.

Giá bán lẻ điện cho sản xuất đối với cấp điện áp từ 110kV trở lên trong các giờ cao điểm, bình thường và thấp có giá từ 754-2.177 đồng/kWh; tương tự đối với cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV có giá 783-2.263 đồng/kWh…

Như vậy trong năm 2012 giá điện có hai lần điều chỉnh mức tăng 5% (lần tăng giá điện gần nhất là 1/7/2012), nếu tính từ năm 2009 đến nay thì đây là lần tăng thứ 6. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã gửi thông báo đến các tổng công ty điện lực trực thuộc chuẩn bị phương án chốt chỉ số vào ngày 22/12 để làm cơ sở tính tiền điện theo giá mới.

Theo Gafin

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login