FxPro – Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày 9/10/2014

By on 09/10/2014

FxPro – Trước Giờ mở cửa thị trường Châu Âu, Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày 9/10/2014

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.   

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,268

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1,268 với mục tiêu 1,276 & 1,281.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,268, có thể tới 1,264 & 1,258.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,6095

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1,6095 với mục tiêu 1,625 & 1,63.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,6095, có thể tới 1,6035 & 1,599.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.

USD/JPY trong ngày: 107,7 là tỷ giá hỗ trợ intraday.

Điểm xoay: 107,7

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở 107,85 với mục tiêu 108,3 & 108,8.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 107,7, có thể tới 107,4 & 107.

Tư vấn kĩ thuật: Một vùng hỗ trợ tại 107,7 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

AUD/USD trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 0,882

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở 0,8865 với mục tiêu 0,895 & 0,899.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 0,882, có thể tới 0,873 & 0,868.

Tư vấn kĩ thuật: Sự vượt qua mốc 0,882 là dấu hiệu tốt đế mở đường tới mốc 0,895.

Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1202

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1202 với mục tiêu 1235,6 & 1250.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1202, có thể tới 1192 & 1180.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

Crude Oil (NYMEX) (X4) trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 90,35

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 90,35 với mục tiêu 85,5 & 84,1.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 90,35, có thể tới 91,85 & 93.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI mất động lực tăng.

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login