FxPro – Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày 8/10/2014

By on 08/10/2014

FxPro – Trước Giờ mở cửa thị trường Châu Âu, Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày  8/10/2014

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.     

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,2605

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1,2605 với mục tiêu 1,2685 & 1,2725.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,2605, có thể tới 1,257 & 1,254.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,602

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1,602 với mục tiêu 1,611 & 1,618.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,602, có thể tới 1,599 & 1,595.

Tư vấn kĩ thuật: Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 108,8.

Điểm xoay: 108,8

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 108,8 với mục tiêu 107,65 & 107,4.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 108,8, có thể tới 109,25 & 109,5.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI mất động lực tăng.

AUD/USD trong ngày: sự củng cố trong ngắn hạn.

Điểm xoay: 0,8835

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 0,8835 với mục tiêu 0,8705 & 0,8675.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 0,8835, có thể tới 0,889 & 0,899.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1180

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1180 với mục tiêu 1225 & 1235.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1180, có thể tới 1160 & 1140.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

Crude Oil (NYMEX) (X4) trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 90,35

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 90,35 với mục tiêu 87 & 85,5.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 90,35, có thể tới 91,85 & 93.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI vừa rơi vào vùng overbought.

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login