FxPro – Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày 3/10/2014

By on 03/10/2014

FxPro – Trước Giờ mở cửa thị trường Châu Âu, Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày 03 Tháng Mười 2014

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.     
 
EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,261

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1,261 với mục tiêu 1,2715 & 1,276.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,261, có thể tới 1,2565 & 1,25.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,618.

Điểm xoay: 1,618

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 1,618 với mục tiêu 1,609 & 1,606.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1,618, có thể tới 1,622 & 1,6255.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 109,1.

Điểm xoay: 109,1

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 109,1 với mục tiêu 108,3 & 107,95.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 109,1, có thể tới 109,55 & 110.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 109,1 giới hạn khả năng tăng giá.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 0,876

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 0,876 với mục tiêu 0,8825 & 0,889.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 0,876, có thể tới 0,87 & 0,866.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Gold spot trong ngày: mức tăng dự đoán.

Điểm xoay: 1204

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1204 với mục tiêu 1225 & 1231,5.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1204, có thể tới 1200 & 1192.

Tư vấn kĩ thuật: điểm kháng cự tiếp theo là 1225 và sau là 1231,5.

Crude Oil (NYMEX) (X4) trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 88,2

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 88,2 với mục tiêu 93 & 93,9.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 88,2, có thể tới 87 & 85,5.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login