FxPro – Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày 28/10/2014

By on 28/10/2014

FxPro – Trước Giờ mở cửa thị trường Châu Âu, Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày 28 Tháng Mười 2014

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.     

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,266

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1,266 với mục tiêu 1,2745 & 1,2785.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,266, có thể tới 1,2635 & 1,261.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,609

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1,609 với mục tiêu 1,615 & 1,6185.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,609, có thể tới 1,6045 & 1,6015.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 108,1.

Điểm xoay: 108,1

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 108,1 với mục tiêu 107,6 & 107,35.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 108,1, có thể tới 108,35 & 108,55.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 108,1 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,878.

Điểm xoay: 0,878

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 0,878 với mục tiêu 0,8825 & 0,886.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 0,878, có thể tới 0,8745 & 0,872.

Tư vấn kĩ thuật: Một vùng hỗ trợ tại 0,878 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1240

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 1240 với mục tiêu 1221,5 & 1208.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1240, có thể tới 1246 & 1255.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng.

Crude Oil (NYMEX) (Z4) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 81,9

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 81,9 với mục tiêu 79 & 78.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 81,9, có thể tới 82,4 & 83,2.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 81,9 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 79.

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login