FxPro – Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày 17/9/2014

By on 17/09/2014

FxPro – Trước Giờ mở cửa thị trường Châu Âu, Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày 17/9/2014

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,291.

Điểm xoay: 1,291

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1,291 với mục tiêu 1,298 & 1,2995.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,291, có thể tới 1,288 & 1,2855.

Tư vấn kĩ thuật: Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 

 

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,622.

Điểm xoay: 1,622

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1,622 với mục tiêu 1,631 & 1,64.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,622, có thể tới 1,616 & 1,6105.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.

USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 107,4.

Điểm xoay: 107,4

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 107,4 với mục tiêu 106,85 & 106,6.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 107,4, có thể tới 107,8 & 108,2.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI mất động lực tăng.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 0,902

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 0,902 với mục tiêu 0,912 & 0,917.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 0,902, có thể tới 0,898 & 0,893.

Tư vấn kĩ thuật: Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1225

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1225 với mục tiêu 1250 & 1257.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1225, có thể tới 1215 & 1207.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

Crude Oil (NYMEX) (V4) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 92,45.

Điểm xoay: 92,45

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 92,45 với mục tiêu 95,85 & 96,7.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 92,45, có thể tới 91,25 & 90,4.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login