FxPro – Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày 16/10/2014

By on 16/10/2014

FxPro – Trước Giờ mở cửa thị trường Châu Âu, Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày  16/10/2014

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.     
 
EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,275

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1,275 với mục tiêu 1,286 & 1,2905.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,275, có thể tới 1,27 & 1,266.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
    
Điểm xoay: 1,592

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1,592 với mục tiêu 1,605 & 1,6105.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,592, có thể tới 1,587 & 1,583.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 106,65

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 106,65 với mục tiêu 105,7 & 105,2.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 106,65, có thể tới 107,05 & 107,55.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

AUD/USD trong ngày: 0,8755 là tỷ giá hỗ trợ intraday.
    
Điểm xoay: 0,8755

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 0,8755 với mục tiêu 0,8835 & 0,886.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 0,8755, có thể tới 0,871 & 0,868.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1221,5

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 1221,5 với mục tiêu 1250 & 1262.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1221,5, có thể tới 1215 & 1202.

Tư vấn kĩ thuật: Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Crude Oil (NYMEX) (X4) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 83,6

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 83,6 với mục tiêu 79 & 77,15.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 83,6, có thể tới 86,3 & 87,98.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 83,6 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login