FxPro – Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày 03/11/2014

By on 03/11/2014

FxPro – Trước Giờ mở cửa thị trường Châu Âu, Phân tích Kỹ thuật Hàng ngày 03/11/2014

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,2545

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 1,2545 với mục tiêu 1,2435 & 1,236.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1,2545, có thể tới 1,259 & 1,2665.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,601

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 1,601 với mục tiêu 1,592 & 1,587.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1,601, có thể tới 1,608 & 1,615.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 110,5

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở trên 110,5 với mục tiêu 113,4 & 114,7.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 110,5, có thể tới 109,45 & 108,7.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.

AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 0,879

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 0,879 với mục tiêu 0,868 & 0,8645.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 0,879, có thể tới 0,885 & 0,89.

Tư vấn kĩ thuật: Tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1182

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 1182 với mục tiêu 1145 & 1130.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1182, có thể tới 1195 & 1208.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 1182 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

Crude Oil (NYMEX) (Z4) trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 80,8

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở dưới 80,8 với mục tiêu 79,5 & 79.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 80,8, có thể tới 81,5 & 82.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 80,8 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 79,5.

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login