ForexYard – Chiến lược kinh doanh vàng21/05

By on 21/05/2014

Chiến lược chính: Mua trên 1289 với mục tiêu 1307 & 1315.

Pivot: 1289

Chiến lược chính: Mua trên 1289 với mục tiêu 1307 & 1315.

Chiến lược phụ: Bán dưới 1289 mục tiêu giảm về 1276 & 1254.

Bình luận: RSI nằm trên khu vực trung lập ở mức 50%.

Kháng cự:

1331 – 1315 – 1307

Hổ trợ

1289 – 1276 – 1254

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login