ForexYard – Chiến lược kinh doanh vàng ngày 27/05

By on 27/05/2014

Chiến lược chính: Bán dưới 1308 với mục tiêu 1283 & 1276.

Pivot: 1308

Chiến lược chính: Bán dưới 1308 với mục tiêu 1283 & 1276.

Chiến lược phụ: Mua trên 1308 mục tiêu tại 1315 & 1324.

Bình luận: Nếu giá không vượt qua 1308, vàng sẽ tìm kiếm đến đà giảm mạnh hơn.

Kháng cự:

1324 – 1315 – 1308

Hỗ trợ

1283 – 1276 – 1272

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login