ForexYard – Chiến lược kinh doanh vàng ngày 22/05

By on 22/05/2014

Chiến lược chính: Bán dưới 1297 với mục tiêu 1283 & 1276 .

Pivot: 1297

Chiến lược chính: Bán dưới 1297 với mục tiêu 1283 & 1276 .

Chiến lược phụ: Mua trên 1297 mục tiêu 1307 & 1315.

Kháng cự:

1315- 1307 -1297

Hỗ trợ

1283 – 1276 – 1254

 

 

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login