ForexYard – Chiến lược kinh doanh vàng ngày 12/06

By on 12/06/2014

Chiến lược chính: Mua trên 1249 với mục tiêu 1269 & 1276.

Pivot: 1249

Chiến lược chính: Mua trên 1249 với mục tiêu 1269 & 1276.

Chiến lược phụ: Bán dưới 1249 mục tiêu giảm về 241 & 1235 .

Bình luận: Các ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1269 và sau đó tại 1276.

Kháng cự:

1282 – 1276 – 1269

Hỗ trợ

1249 – 1241 -1235

Giá hiện tại 1260

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login