ForexYard – Chiến lược kinh doanh vàng ngày 11/06

By on 11/06/2014

Chiến lược chính: Mua trên 1249 với mục tiêu 1268 & 1276.

Pivot: 1249

Chiến lược chính: Mua trên 1249 với mục tiêu 1268 & 1276.

Chiến lược phụ: Bán dưới 1249 cho việc giảm hơn nữa về 1241 & 1235 .

Bình luận: RSI nằm trên khu vực trung lập của nó ở mức 50%.

Kháng cự:

1282 – 1276 – 1268

Hỗ trợ

1249 – 1241 – 1235

Giá hiện tại 1259

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login