ForexYard – Chiến lược kinh doanh vàng ngày 09/06

By on 09/06/2014

Chiến lược chính: Bán dưới 1261 với mục tiêu 1241 & 1235.

Pivot: 1261

Chiến lược chính: Bán dưới 1261 với mục tiêu 1241 & 1235.

Chiến lược phụ: Mua trên 1261, mục tiêu 1268 & 1276 .

Bình luận: Miễn là ngưỡng kháng cự 1261 không vượt qua, cơ hội phá vỡ dưới 1241 vẫn còn cao.

Kháng cự :

1276 -1268 – 1261

Hỗ trợ :

1241 – 1235 – 1223

Giá hiện tại 1252

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login