ForexYard – Chiến lược kinh doanh vàng ngày 07/05

By on 07/05/2014

Chiến lược chính: Mua trên 1291 với mục tiêu 1331 & 1342.

Pivot: 1291

Chiến lược chính: Mua trên 1291 với mục tiêu 1331 & 1342.

Chiến lược phụ: Bán dưới 1291, mục tiêu  1273 & 1254 .

Kháng cự:

1350 – 1342 – 1331

Hổ trợ

1291 – 1273 – 1254

Giá hiện tại 1307,94

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login