ForexYard – Chiến lược kinh doanh vàng ngày 06/05

By on 06/05/2014

Chiến lược chính: Mua trên 1273 với mục tiêu 1331 & 1342.

Pivot: 1273

Chiến lược chính: Mua trên 1273 với mục tiêu 1331 & 1342.

Chiến lược phụ: Bán dưới 1273, mục tiêu 1254 & 1238.

Bình luận: RSI cho dấu hiệu tăng.

Kháng cự: 1350 – 1342 – 1331

Hổ trợ: 1273 – 1254 – 1238

Giá hiện tại 1310

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login