ForexYard – Chiến lược kinh doanh vàng – 28/04

By on 28/04/2014

Chiến  lược tham khảo

Pivot:  1281

Chiến lược chính: mua trên 1281, mục tiêu mở rộng 1313 -1330

Chiến lược  phụ: giá phá 1281, Bán dưới 1281, Mục tiêu giảm về 1267 – 1254

Các mức cản kỹ thuật quan trọng

Khác cự: 1342 -1330 -1313

Hỗ trợ: 1281 -1267 -1254

Giá hiện tại 1303

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login